Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog VSPN®/NIP
Coachcursus mentale training en begeleiding
Coaches
schrijf je in
Een coach of trainer heeft in de begeleiding van individuele sporters of teams naast technische en tactische factoren ook te maken met mentale factoren. Een goede coach weet wanneer wat te zeggen, hoe te motiveren, conflictsituaties op te lossen en sporters op de juiste manier op een wedstrijd voor te bereiden. Als coach heb je, net zoals de sporter, vaardigheden nodig om optimaal te laten presteren. Door deze vaardigheden te trainen kun je als coach meer invloed uitoefenen op het gedrag van sporters en een grotere bijdrage leveren aan de prestaties.
In de coachcursus mentale training en begeleiding leren de coaches, trainers en begeleiders vaardigheden om nog meer uit hun sporters te halen.

Coachcursus mentale vaardigheden
In de cursus mentale training voor coaches laat sportpsycholoog Rogier Hoorn je als coach / trainer kennismaken met de basisprincipes van sportpsychologie en mentale training. Samen met Rogier verkrijg je inzicht in je eigen coachgedrag en de uitwerking daarvan op sporters. Het doel van de cursus is om je als coach beter in staat te stellen het gedrag van sporters / teams zo effectief mogelijk te be

Coachcursus MBTI
De Myers-Briggs Type Indicator

De cursussen kunnen zowel individueel als groepsgewijs gevolgd worden. In beide vormen leer je in verschillende bijeenkomsten d.m.v. opdrachten en oefeningen over de belangrijkste onderwerpen.

Rogier begeleidt je in het toepassen van mentale vaardigheden. Afhankelijk van de persoonlijke behoeften kunnen onderwerpen als effectief communiceren, motivatietechnieken, juiste feedback geven, teambuilding, conflicthantering en mentale wedstrijdvoorbereiding worden uitgelicht.